01 jun 2022 klocka 13.30 - 16.00

Informationsträff för personliga ombud och verksamhetsansvariga i Stockholms län

Skiss av två händer som är kupade och riktade mot varandra. Mellan händerna finns en cirkel med texten "Länsstyrelserna för mänskliga rättigheter".

Välkommen till en digital informationsträff där vi bland annat presenterar förra årets redovisning av länets PO-verksamheter samt får information om förstudien "Ett digitalt utanförskap" och "Samsjuklighetsutredningen".

Programpunkter

  • Inledning och information från Länsstyrelsen – Katarina Edlund
  • Presentation och frågor om 2021 års redovisning av länets PO-verksamheter – Katarina Edlund
  • Presentation och frågestund om ”Ett digitalt utanförskap”, en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden (digitalt utanförskap är en av de identifierade systembrister som särskilt lyfts i kommunernas redovisning av 2021 års verksamhet med PO) – David Norman, processledare, Regional utveckling, Storsthlm
  • Presentation och frågestund om ”Samsjuklighetsutredningen” samt om processen kring den – Ann Bengtsson, samordnare, Socialstyrelsen
  • Sammanfattning och avslutning
Var:
Digitalt möte, länk skickas till anmälda deltagare tre dagar före mötet
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
25 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid behov av tillgänglighetsstöd för att delta under träffen, vänligen meddela: katarina.edlund@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 maj klockan 23.59.

Kontakt