Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 maj 2022 klocka 13.30 - 15.30

Hearing om regional masshanteringsplan

Ett förslag på en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län är ute på remiss till 10 juni. Den 12 maj bjuder vi in till en hearing och svarar på frågor om remissen.

Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har genom ett gemensamt projekt tagit fram ett förslag på en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län.

Den 12 maj, klockan 13.30, bjuder vi in till en hearing och svarar på frågor om remissen.

Cirkulär och effektiv hantering av massor

Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet och en regional samsyn om vilka åtgärder som behövs för att uppnå detta. Planen ska även bidra till att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.

Vi välkomnar olika perspektiv och kunskaper

För att få en bra och användbar masshanteringsplan för länet är det viktigt att olika perspektiv och kunskap fångas upp och tas till vara, både från myndigheter, offentliga aktörer, kommuner, branschorganisationer och företag.

Masshanteringsplanen kommer att vara ute på remiss till den 10 juni. Vi vill uppmuntra till att svara på remissen och därigenom bidra till arbetet med en regional masshanteringsplan för Stockholms län.

I arbetet med att ta fram planen har hinder, möjligheter och åtgärder för en mer cirkulär masshantering identifierats i dialog och workshops med

  • Länsstyrelsen Stockholm
  • Region Stockholm
  • Storsthlm
  • Trafikverket
  • Stockholm stad
  • kommuner
  • branschorganisationer
  • företag
Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Plan 4, Lokal Grand
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
05 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela eventuell allergi (vi bjuder på fika) eller behov av hjälpmedel till louise.arbin@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 maj klockan 23.59.

Kontakt