Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 aug 2022 klocka 17.00 - 19.30

Workshop om friluftslivet i den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården

Stenkummel på ett berg i skärgården.

Stenkummel på berget "Tunnan" på Söderö. Berget är 20 meter över havet och en bra utsiktsplats i utredningsområdet för den blivande nationalparken. Foto: Länsstyrelsen.

Välkomna till en workshop om hur vi på bästa sätt kan balansera friluftslivets intressen och samtidigt skydda naturvärden i den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården.

I en nationalpark ska värdefull natur skyddas och tas om hand samtidigt som naturen ska vara så tillgänglig som möjligt för besökare. För att balansera dessa arbetar man i nationalparker med en kombination av föreskrifter (regler och förbud), kommunikation (information och skyltar), naturvägledning (kommunikation som förmedlar känsla för och kunskaper om naturen hos besökaren) och skötselplaner som styr det löpande arbetet med naturskötsel och anordningar för till exempel besökarmottagning.

Syftet med denna workshop är att ge inspel till framtagandet av förslag till föreskrifter och skötselplan för den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården. Resultaten kommer att komplettera andra insamlade fakta- och kunskapsunderlag.

Ungefärligt innehåll

Vid workshopen utgår vi från de regler som finns i utredningområdet idag. Tillsammans diskuterar vi om de är tillräckliga för en framtida nationalpark, om de behöver justeras och vilka effekterna av olika justeringar blir.

  • Åtgärdskedjan – hur hänger det ihop, identifierade skyddsvärden och åtgärder
  • Tematiska diskussionspass kring risker och fördelar, hur föreskrifter ser ut i området idag, behov, förslag och konsekvenser, bra och dåliga platser. Teman:

    • Eldning
    • Båtliv
    • Servicepunkter
    • Påverkan på natur- och djurliv (tillträdesregleringar)

Målgrupp

Workshoppen vänder sig till företrädare för olika intressen som nyttjar och har koppling till friluftslivet i området idag, till exempel intresseorganisationer, föreningar/verksamheter/personer med lokal anknytning. Vi strävar särskilt efter en bred representation från olika intressen och sakkompetenser.

Då antalet platser är begränsat kommer vi därför att ta in intresseanmälningar och fördela det antal platser som finns utifrån bredd i representation. Om intresset är större än vad vi har utrymme att erbjuda platser kommer alternativa sätt att lämna synpunkter kring frågorna att ordnas.

VAR:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66. Lokal: Grand.
KOSTNAD:
Workshoppen är kostnadsfri. Länsstyrelsen bjuder på matig macka.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2022

Intresseanmälan

Antalet platser är begränsat. För att säkerställa en bred representation av olika intressen och målgrupper kommer Länsstyrelsen att fördela platser bland de som anmält sig. Om antalet antalet anmälda är större än antalet platser på workshoppen kan du därför nekas plats. Då kommer alternativa sätt att lämna synpunkter kring frågorna att ordnas.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din intresseanmälan och svar om deltagande.

Sista anmälningsdag är den 24 augusti klockan 23.30.
Jag är främst intresserad av att diskutera dessa två teman:
Jag är främst intresserad av att diskutera dessa två teman:Kontakt