Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27 sep 2022 klocka 13.15 - 16.30

FRAMSKJUTEN: Råd- och stödsamtal med unga som lever i en hederskontext (på plats)

Vapendetaljer orange

Länsstyrelsen i Stockholms län och Origo bjuder in till en konferens för att presentera ny kunskap om råd- och stödsamtal till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Håll utkik efter nytt datum i Länsstyrelsens nyhetsbrev!

Origo har utvecklat och arbetat fram en modell för råd- och stödsamtal med unga som lever i en hederskontext. 2019 påbörjades ett samarbete mellan Origo, Länsstyrelsen i Stockholms län och forskare vid Marie Cederschiöld högskola gällande utvärdering av samtalsmodellen. Forskarna har följt de ungdomar som kommer till Origo sedan hösten 2020 genom både enkäter och kvalitativa intervjuer.

Vi är nu väldigt glada att bjuda in till en konferens där vi ska presentera resultaten från utvärderingen samt ge en introduktion till ”Origomodellen – Att mötas i samtal, om våld i en hederskontext”.

Konferensen är kostnadsfri och kommer även vara möjlig att följa digitalt.

Välkommen!

Origo är Stockholms läns myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det är ett samarbete mellan Region Stockholm, samtliga kommuner i Stockholms län och Polismyndigheten region Stockholm. I verksamheten arbetar kuratorer, barnmorska och polis samt en administratör och en verksamhetschef. Till Origo kommer ungdomar mellan 13-26 år som utsätts för våld i en hederskontext för stöd, hjälp och vägledning. Det ingår även i verksamhetens uppdrag att ge konsultativt stöd och kompetenshöjande insatser till yrkesverksamma som möter och arbetar med målgruppen i Stockholms län.

VAR:
World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du önskemål om kost eller hjälpmedel mejlar du maria.billinger@lansstyrelsen.se

Kontakt