Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 apr 2022 klocka 10.00 - 11.30

Informationsmöte om mottagandet
av ensamkommande barn från Ukraina

Personer på flykt

Du som kommer i kontakt med ensamkommande barn inom kommunal verksamhet är välkommen på vårt regionala informationsmöte om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina.

Program

  • Statistik om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina på nationell och regional nivå – Migrationsverket
  • Regelverket gällande mottagande av ensamkommande barn – Migrationsverket
  • Socialtjänstens ansvar i ankomstskede och efter anvisning. Utredning, placering och uppföljning – Socialstyrelsen
  • Särskilda utmaningar för socialtjänsten. Ersättningsfrågor, företrädare för barn och barnhemsevakueringar – Sveriges Kommuner och Regioner

Målgrupp

Socialtjänst och berörda strateger/samordnare i kommunerna i följande län:
Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Södermanland, Gotland.

Om din kommun inte kan delta vid detta tillfälle kan ni anmäla er till ett annat tillfälle. Notera dock att den statistik som kommer att presenteras kanske inte berör din kommun eller ditt län.

För kommuner i följande län:
Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne
Tid: 20 april kl. 08.30–10.00

För kommuner i följande län:
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg
Tid: 21 april kl. 10.00–11.30

För kommuner i följande län:
Värmland, Örebro, Västra Götaland, Halland
Tid: 25 april kl. 10.00–11.30

Arrangörer

Informationsträffen är ett gemensamt initiativ från länsstyrelserna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner.

VAR:
Digitalt, länk kommer att skickas ut efter anmälningstidens utgång.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 apr 2022

Kontakt