Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 apr 2022 klocka 09.00 - 16.00

Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn

En grusväg slingrar sig mellan hagar med staket. Blå himmel, grönt gräs, träd och vatten i bakgrunden.

Foto: Mostphotos

Välkommen till en träff om tillsyn kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt.

Tillsyn är ett av våra viktigaste verktyg för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Genom tillsyn kan vi hitta kopplingar mellan miljöproblem och kvalitetsfaktorer och vi kan använda resultatet för att prioritera kommande insatser. Tillsynen erbjuder därför stora möjligheter att se till både enskilda och allmänna intressen men innebär också många utmaningar, såväl i genomförandet som finansiering. För att inspirera och utbyta erfarenheter och kunskap anordnas därför en dag om tillsyn i vatten.

Vi ser fram emot en inspirerande dag med många talare. Bland andra kommer Lina Westman och Sofia Larsen från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att berätta om tillsyn genom samverkan i kommunalförbund. Vi kommer även att prata om föreskrifter och juridiska frågor som är utmärkande för miljötillsynen och för miljökvalitetsnormer för vatten tillsammans med Jörgen Warstrand från Länsstyrelsen i Stockholm. Med oss under dagen har vi även centrala myndigheter som kommer att ge oss senaste nytt inom tillsyn.

Målgrupp

Konferensen riktar sig framförallt till kommunala tjänstepersoner, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, politiker och andra som är intresserade av att utbyta erfarenheter och lära sig mer om tillsyn kopplat till vatten.

Arrangör

Länsstyrelsen Stockholm arrangerar dagen genom projektet LIFE IP Rich Waters och i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund.

Mer information och anmälan

Du läser programmet för dagen och anmäler dig till träffen på Rich Waters webbplats. Länk till annan webbplats.

VAR:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand och Royal
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 apr 2022

Kontakt