Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 aug 2022 klocka 09.00 - 16.30

Webbkurs heder – utbildning för kursledare (tillfälle 2)

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av "Webbkurs heder" – webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och konsekvenserna av detta är viktig för att kunna ge de som utsätts ett bra bemötande och rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället.

"Webbkurs heder" är framtagen med syftet att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och ge en kunskapsgrund för att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan.

Utbildningsdagen ger deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av "Webbkurs heder" samt en fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck. En förutsättning för deltagande är att du har mandat att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna organisationen.

Innan utbildningsdagen behöver du själv ha genomfört Webbkurs heder. Du hittar den här:

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ser gärna att två personer från varje organisation deltar i utbildningen vid samma tillfälle. Det skapar förutsättningar för deltagarna att stötta varandra i arbetet med att utbilda och implementera webbkursen i den egna organisationen.

Välkommen!

Om Webbkurs heder

"Webbkurs heder" lanserades under hösten 2019 och är en grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är framtagen för att användas i grupp och kompletteras därför med ett kursledarstöd.

"Webbkurs heder" riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola men kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsendet.

"Webbkurs heder" har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

VAR:
Kapitel 8 på Klara Strand, Stockholm
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Lunch ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Specialkost, allergier och hjälpmedel

Skicka eventuella önskemål om kost eller hjälpmedel till anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt