Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 apr 2022 klocka 09.00 - 11.00

Smart förnybart – regional dialog 

En solcellspark. Många solceller står efter varandra på en stor yta.

Foto: Mostphotos

Det pågår en stor omställning av elsystemet, men vad innebär detta i praktiken och hur kan vi lära av varandra? Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med projektet Smart Förnybart bjuder in till en regional dialog med workshop för berörda aktörer i länet.

Det pågår en omställning av elsystemet med mer förnybar elproduktion och förändrade användningsmönster. Samtidigt råder kapacitetsbrist i elnätet som skapar nya behov av styrning, lagring och flexibel användning av el. Kommuner, fastighetsägare och energiföretag kan utveckla sin samverkan så att elnätet bättre räcker till för nya anslutningar: både ny lokal elproduktion och nya elanvändare, som ny bebyggelse, verksamheter och laddinfrastruktur.

Vi lär av verkliga exempel

Under mötet får du möjlighet att ställa frågor och inspireras av tre olika exempel:

  • Energilager för elnätsbehov – Per Svenningson, Boo Energi

    För att klara effektbehovet i sitt elnätsområde när elförbrukningen är som högst har Boo Energi investerat i ett energilager. En container fylld med batterier helt enkelt. Hur funkar det egentligen? Vilka fördelar och nackdelar finns med energilager i elnätet?

  • Att bygga en större solcellspark – Salomé San Miguel, Alight

    Storskaliga markbaserade solcellsanläggningar ger välbehövlig förnybar el, men solcellsparker belyser också frågeställningar om markanvändning, biodiversitet och påverkan på landskapet. Hur maximerar vi nyttan och minimerar negativ påverkan från solcellsparker?
  • Flexibel elanvändning och Sthlmflex – Ulf Näslund, Vasakronan

    När elanvändningen är som högst skulle vi egentligen behöva mer elproduktion för att möta behovet. Ett annat alternativ som kanske är ännu smartare är att minska elanvändningen under några timmar. Genom Sthlmflex kan fastighetsägare till och med få betalt för det. Vad innebär flexibel elanvändning ur en fastighetsägares perspektiv? Är det komplicerat och dyrt? Eller enkelt och lönsamt?

Målgrupper för det regionala mötet

En god dialog mellan aktörer är viktigt för att bygga ett effektivt energisystem. Det handlar om aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, energi- och klimatstrateger, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer som näringslivsnätverk.

Som underlag för diskussionen finns tre webbsända frukostseminarier och olika kunskapsunderlag som tagits fram i projektet (Smart förnybarts projekthemsida). Länk till annan webbplats.

Workshoppen har ett begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig därför rätten att vid behov prioritera bland deltagare för att få en bra balans av deltagare.

Mer om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering). Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

VAR:
Digitalt möte. Länk skickas till anmälda deltagare innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 april klockan 23.59.

Kontakt