Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 maj 2022 klocka 08.30 - 16.15

Nyanlända - hälsa och vård

Du som i ditt dagliga arbete inom SFI (svenska för invandrare) och vuxenutbildningen möter nyanlända är varmt välkommen till en kunskapsträff om nyanländas hälsa. Kunskapsträffen tar bland annat upp hur psykisk ohälsa kan förstås, upptäckas och bemötas och hur vården organiseras för den nyanlände.

Den här kunskapsträffen är till för dig som är SFI-lärare, anställda vid vuxenutbildningen (lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer med flera).

Kunskapsträffen anordnas av Transkulturellt Centrum i samarbete med Koordination Norrort, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm.

08.30 Fika serveras

09.00 Inledning - välkomna

Hur påverkas hälsan av flykten, migrationen och mottagandet i det nya landet?
Livsvillkor i det nya landet och hur vården organiseras för den nyanlände.

10.15 Paus

Om hur hälsa och ohälsa kan gestalta sig
Lidandespråk ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Att identifiera psykisk ohälsa och ge stöd till att söka vård – en del av resiliensen

12.00-13.00 Lunch på egen hand

Ny i Sverige – föräldraskap och familjen.
Vad betyder det att vara förälder och ny i Sverige? Förälder med trauma – hur påverkar det föräldraskap och barnen?

Erfarenheter från Hälsokommunikatörernas möte med nyanlända

14.45 Eftermiddagsfika

Gruppdiskussioner med ett fall utifrån en SFI-verksamhet
Frågeställningar utifrån deltagarnas yrkeskunskap, hur skulle ni göra?

Avslutning och sammanfattning av dagen

VAR:
Regeringsgatan 66, Länsstyrelsen Stockholm, plan 4, Lokal Grand
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 april klockan 23.59.

Kontakt