Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

08 mar 2022 klocka 18.00 - 20.00

Vill du veta mer om den blivande nationalparken i Nämdöskärgården?

Ytterskärgård, klippor och blomster i skärpa i förgrunden, människor och taxibåt oskarpt i bakgrunden.

Båtutflykt i ytterskärgården. Foto: Länsstyrelsen.

Den 8 mars 2022 har du möjlighet att få veta mer om det pågående arbetet med att bilda en ny nationalpark i det yttre havsbandet i Stockholms skärgård, i området öster om ön Nämdö i Värmdö kommun.

Arbetet med nationalparksbildningen pågår för fullt. Med detta väcks många frågor. Varför vill man bilda en nationalpark här? Vad innebär en nationalpark för det aktuella området? Vilka möjligheter skapar en nationalpark och vilken inverkan får en sådan inom- och utanför den blivande nationalparksgränsen?

Vid mötet berättar

  • Nationalparksprojektet för den blivande nationalparken, om varför man bildar en nationalpark i området. Om vad som pågår just nu inom projektet, om tidsplanen och processen framåt. Från bildandeprojektet medverkar Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Värmdö kommun.

Till mötet är även två andra projekt som pågår i området inbjudna att presentera sig och sitt arbete. Vi hoppas på detta sätt kunna ge en bra och samlad bild av hur dessa projekt berörs av varandra.

  • Omlandsanalysen som drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen. Projektet ska snart men inte riktig än, slutredovisa sitt uppdrag som har varit att tillsammans med boende och lokala organisationer och näringsliv med flera titta på vilken nytta den planerade nationalparken och samhället Nämdö har av varandra, och vilka möjligheter som eventuellt kommer av nationalparken.
  • Biosfärområde Nämdö skärgård, en förstudie som genomförs i syfte att bilda ett biosfärområde i hela Nämdö skärgård inklusive det område som utgörs av den framtida nationalparken. Förstudien drivs av Nämdö Green Archipelago, en ideell förening på Nämdö, med stöd från WWF.

Vet du redan nu något du vill fråga om?

Du är varmt välkommen att lyssna och att ställa frågor till oss i de olika projekten vid mötet. Skicka gärna dina frågor i förväg så kan vi förbereda en frågestund och har bättre möjlighet att ge svar vid själva mötet.

Skicka frågorna innan den 25 februari 2022, via anmälningsformuläret eller via länken nedan:
E-post till oss som arbetar med nationalparksbildningen i Nämdöskärgården

Läs om nationalparksbildningen och våra respektive projekt

Läs gärna mer om nationalparksprojektet och de övriga projekten i förväg. Information hittar du via länkarna längre ned på sidan.

Utredningsområde för en blivande nationalpark i Nämdöskärgården

Utredningsområdet för den blivande nationalparken ligger öster om ön Nämdö i Värmdö kommun. Området innehåller både miljöer av både mellan-och ytterskärgård och ett stort havsområde.

Karta: Utredningsområde för nationalparksbildningen i Nämdöskärgården

Källa: Länsstyrelsen.

VAR:
Mötet hålls digitalt. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare dagen före mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 mars klockan 17.00.

Kontakt