Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 mar 2022 klocka 12.30 - 16.30

Orientering i totalförsvar för ledningsfunktioner – 22 mars

Vattendunk, krislåda, militär, räddningstjänst, polis - ett bildkollage som symboliserar de olika delarna av totalförsvaret.

Foton: MSB och Försvarsmakten.

Ta chansen att lära dig mer om hur du kan utveckla ledningen av länets totalförsvar! Vår halvdagsutbildning riktar sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteperson och har en högre ledande roll i en av Stockholms läns kommuner, räddningstjänstförbund eller i Region Stockholm.

Hur fungerar styrning och ledning inom det civila försvaret? Vilka uppdrag har kommuner, regioner och räddningstjänster inom det civila försvaret? Och hur kan det civila försvaret stötta det militära försvaret så att Sveriges totalförsvar som helhet blir ännu starkare?

Vill du ha svar på dessa frågor, få andra viktiga kunskaper och skapa nätverk som du kan använda i arbetet med civilt försvar hos just din aktör? Då ska du anmäla dig till utbildningen orientering i totalförsvar för ledningsfunktioner som Länsstyrelsen Stockholm erbjuder.

Riktar sig till dig som är

  • förtroendevald i en kommunstyrelse eller i regionstyrelsen, ledamot i en räddningstjänsts förbundsdirektion
  • tjänsteperson i en kommunledningsgrupp, räddningstjänsts förbundsledning (eller motsvarande) eller i Region Stockholms regionledningskontor.

Du lär dig

  • vilka hotbilder som Sverige står inför
  • juridiska förutsättningar för kommuner, regioner och räddningstjänster inom det civila försvaret
  • styrning och ledning så att du kan skapa förutsättningar i din organisation för arbetet med att stärka det civila försvaret.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Försvarshögskolan. Den överlappar i stor utsträckning den nationella totalförsvarsutbildning som MSB anordnar tillsammans med Försvarshögskolan. Har du redan genomfört den så behöver du därför inte anmäla dig till denna ledningsutbildning.

Inga ytterligare tillfällen anordnas under 2022 med anledning av valår, men fler utbildningstillfällen kommer att erbjudas under 2023 och 2024.

Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter Länk till annan webbplats.

VAR:
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 mar 2022

Kontakt