21 jan 2022 klocka 08.15 - 09.00

Digitalt frukostmöte med MSB om statsbidraget för naturolyckor

Illustration som visar olika sorters klimat och påverkan. T.ex. sol, regn, industri, flygplan, trafik, lantbruk, översvämning, brand.

Länsstyrelsen Stockholm bjuder in kommuner i länet till ett informationsmöte om statsbidraget för naturolyckor. På plats för att svara på frågor finns representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB ansvarar för stödet som ges till kommuner för att förebygga naturolyckor som jordskred och översvämning. Stödet har från och med 2022 höjts till 520 miljoner kronor per år.

På mötet informerar Erik Bern och Kester Gibson från MSB om stödet samt regler och riktlinjer för ansökan. Det ges också tid för frågor.

Bakgrund

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

Läs mer om statsbidraget för naturolyckor på MSB:s webbplats:

Statsbidrag för naturolyckor Länk till annan webbplats.

Regler och riktlinjer för ansökan Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och ska initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. På vår webbplats finns bland annat kartunderlag om hur länet kan påverkas av skyfall och översvämningar i en nyligen framtagen skyfallskartering.

VAR:
Skype, länk skickas ut till anmälda deltagare dagen före frukostmötet
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 januari klockan 23.59.

Kontakt