18 jan 2022 klocka 09.00 - 12.00

Temadag om återvändande

Återvändande

Människor på flygplats. Foto: Mostphotos.

Länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland och Södermanland län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migrationsverkets och Polismyndighetens arbete med återvändande.

Webbinariet genomförs digitalt med ett deltagarantal om maximalt 150 personer. Webbinariet vänder sig i första hand till kommunala och statliga tjänstepersoner, civilsamhällesaktörer, regioner och andra som möter målgruppen asylsökande och personer med avlägsnandebeslut inom de tre arrangerande länen.

Program

9.00 Länsstyrelsen inleder dagen.

9.05 Övergripande information och statistik – Shima Bagheri, regional expert på Migrationsverket.

9.35 Asylprövning – Martina Roslund, teamledare prövningsenhet på Migrationsverket.

10.05 Paus.

10.15 Återvändande – Jessie Ahrdenberg, teamledare, mottagnings/återvändandeenhet samt Annica Ring, regional expert på Migrationsverket.

11.05 Paus.

11.15 Gränspolisen i Stockholm, Marija Radojcic och Mire Vesterlund.

12.00 Tack för idag.

Frågor

För frågor kontakta respektive länsstyrelse enligt nedan:

Länsstyrelsen i Stockholm: Martin G Johansson martin.g.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Östergötland: Yvonne Thorsson yvonne.thorsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Södermanland: Lucie Riad Lucie.Riad@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt via Skype. Länk till webbinariet får du i samband med din anmälan.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 jan 2022

Anmäl dig

Kontakt