Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 dec 2021 klocka 15.00 - 16.00

Nu bygger vi Klimatarena Stockholm! Livesändning

Klimatarena Stockholm

Var med och gör Stockholm till landets första fossilfria län. Välkommen till lanseringen av Klimatarena Stockholm med webbinarium om klimatomställningen.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Den 1 december bjuder vi in till startskottet för Klimatarena Stockholm.

Tillsammans ökar vi takten på klimatomställningen i Stockholms län! Engagemanget för klimatfrågan i länet är större än någonsin hos såväl politiker som näringsliv och allmänhet. Samtidigt är det en utmaning att samordna det stora antalet aktörer i länet som ska verka för en snabb omställning.

Nu startar utvecklingen av en ny samverkansplattform för att bidra till målet om netto-noll utsläpp senast 2045. Klimatarena Stockholm vänder sig till länets företag, organisationer, akademi och kommuner för att vi tillsammans ska skapa en helhetsbild av klimatarbetet i länet, öka kunskapen, få stöd och inspiration att genomföra åtgärder och hitta nya samarbetsformer i klimatarbetet.

Fokus på byggnation och transporter

Klimatarena Stockholm börjar med att fokusera på byggnation och transporter, två områden som tillsammans står för den största delen av länets direkta utsläpp av växthusgaser. Här finns stor potential och goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom innovativ teknik och nya arbetssätt.

Vill du vara med och växla upp klimatsamarbetet i länet?

Vi ses på Klimatarena Stockholm – tillsammans är vi en drivande kraft för att nå klimatmålen!

Följ Klimatarena Stockholms livesändning, 1 december kl. 15–16 Länk till annan webbplats.

Program

Moderator: Kaisa Snidare, Länsstyrelsen i Stockholms län

15.00 Välkommen till Klimatarena Stockholm
Mathias Wahlsten, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm
Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat- och hållbarhetsnämnden, Region Stockholm

15.10 Gemensamt klimatledarskap för att göra Stockholm till landets första fossilfria län
Ordförande för klimat- och hållbarhetsnämnden Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, Länsstyrelsen Stockholm

15.20 Panelsamtal: samverkan – nyckeln till en snabbare klimatomställning inom byggnation och transporter?
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Johan von Sydow, förbundsdirektör, StorSthlm
Per Lundqvist, vice-rektor, hållbar utveckling KTH
Johan Nyblom, VD, Widriksson Logistik

15.35 Regionala handlingsplaner för fossilfri konkurrenskraft
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

15.45 fortsättning Panelsamtal: samverkan – nyckeln till en snabbare klimatomställning inom byggnation och transporter?
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Johan von Sydow, förbundsdirektör, StorSthlm
Per Lundqvist, vice-rektor, hållbar utveckling KTH
Johan Nyblom, VD Widriksson Logistik
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

15.55 Vi ses på Klimatarena Stockholm!

Mer information finns på:
klimatarenastockholm.se Länk till annan webbplats.

VAR:
Online
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt