02 dec 2021 klocka 13.15 - 16.00

Vidareutveckling av rättighetsfrågor och jämställdhet i länets kommuner

Foto: Christina Fagergren

Syftet med mötet är att tillsammans med representanter från kommuner i länet utveckla det befintliga nätverket för rättighetsfrågor (jämlikhet, barnrätt, funktionshindersfrågor) och jämställdhet samt formulera syfte och innehåll för det fortsatta arbetet

Workshopen är till för strateger, eller motsvarande, i kommunerna som arbetar med mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, barnrätt och funktionshinderfrågor.

Mötet kommer att äga rum digitalt via Zoom (länk skickas ut till alla deltagare några dagar innan det drar igång).

Start 13:15

  • Inledning och presentation
  • Presentation av workshop från träffen 30 september
  • ”Kommungrupp” för strateger inom ovan nämnda områden:
    • Former för arbetet
    • Syfte och innehåll
  • Diskussion om öppna seminarier för kommuner, region, myndigheter och civilsamhället som arbetar med jämställdhet och rättighetsfrågor.
  • Lärande exempel: kartläggning/identifiera behov av utveckling inom områdena jämställdhet och rättigheter.

Slut 16:00

Vid behov av tillgänglighetsanpassat stöd (exempelvis teckenspråkstol) för seminariet, vänligen kontakta arrangören.

Medverkande

Katarina Edlund och Vladimir Guala från Länsstyrelsen Stockholm.

Workshopen leds av Erika Edquist och Petra Bäckman från SWECO.

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt