Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

02 dec 2021 klocka 13.00 - 15.40

Öppet forum för boendeplanering

Vapendetaljer orange

Välkomna till höstens Öppet forum för boendeplanering där vi fördjupar oss i frågor kring bostadsförsörjning, bostadsförsörjningslagen och kommunernas verktyg.

Region Stockholm och WSP redovisar resultat från ett pågående arbete som genomförs i regionen. Därutöver får vi en genomgång av två regeringsuppdrag som Länsstyrelsen har, ett om bosättning i annan kommun, det vill säga när kommuner löser bostadsfrågan via bostäder i kommuner i andra län samt ett om kommunernas arbete med att ordna boende åt våldsutsatta. Vi kommer också att berätta om länsstyrelsernas metodstöd för vräkningsförebyggande arbete.

13.00 Välkomna!
Nanny Andersson Sahlin Länsstyrelsen & Kim Örtenblad Region Stockholm

Verktyg med bostadsförsörjning – nytt kunskapsunderlag

Kim Örtenblad, Region Stockholm, Maria Pleiborn och Kristina Westermark WSP

Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun

Magnus Lagercrantz, Länsstyrelsen

Kaffe (15 min)


Hur ser arbetet ut med att hjälpa våldsutsatta att ordna långsiktigt boende?

Mahlet Techan, Länsstyrelsen

Metodstöd för vräkningsförebyggande arbete – stöd till kommuner

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett filmat utbildningsmaterial som syftar till att bistå med information och kunskap om vräkningsförebyggande arbete.
Vräkningsförebyggande arbete - filmpaket till metodstödet "Hemma" - YouTube
Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen

Aktuellt om bostadsförsörjningslagen
Henrik Weston, Länsstyrelsen

15.40 Avslut

VAR:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt