Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

18 nov 2021 klocka 13.00 - 15.45

Om våld mot barn med funktionsnedsättning

Ledsen flicka med teddybjörn. Flickan tittar ut genom ett fönster.

Foto: Mostphotos

Seminarium om våld mot barn med funktionsnedsättning – hur kan vi uppmärksamma barn med funktionsnedsättning och utsatthet för våld?

Seminariet vänder sig till dig som i din yrkesutövning möter barn och unga,
exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/skola eller fritidsverksamhet.

13:00–13:05 Välkomna och inledning, Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm.

13:05–13:20 Är barn med funktionsnedsättning mer utsatta för våld och kränkningar än andra barn? En film med: Linda Jonsson och Carl Göran Svedin, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

13:20–14:00 Om våld mot barn med funktionsnedsättning och olika sårbarhetsfaktorer. Björn Tingberg, leg, sjuksköterska barn- och ungdomsvård, leg. psykoterapeut och studierektor för Ericastiftelsen.

14:00–14:15 PAUS

14:15–15:00 Fortsättning rubrik ovan och vad kan yrkesverksamma göra för att uppmärksamma barnen? Björn Tingberg.

15:00–15:20 Samtal och erfarenhetsutbyte i grupp om hur verksamheter som möter barn arbetar inom området och vad tar du med dig från dagen.

15:20–15:45 ca Sammanfattning av samtal och avslutning. Katarina Edlund.

VAR:
Zoom. Anmälda deltagare får en länk någon dag i förväg.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Anmäl dig

Är du i behov av tillgänglighetsstöd för att delta i seminariet (exempelvis teckenspråkstolk) vänligen meddela katarina.Edlund@lansstyrelsen.se.

Kontakt