Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Kulturvärden, klimatförändringar och energieffektivisering

Höstens kommunseminarium ägnas åt frågor om kulturarv, klimatförändringar och hur man som kommunal handläggare kan värna lokala kulturvärden.

Kulturmiljöer påverkas såväl direkt som indirekt av ett förändrat klimat, liksom av både snabba och långsamma processer – bränder, ökad och kraftigare nederbörd, högre vattennivåer, varmare temperaturer och med högre krav på energibesparings- och energieffektiviseringsåtgärder som en effekt för att mota ökade koldioxid-utsläpp.

Problembilden är komplex och lösningarna har stor spännvidd. I fokus för höstens första kommunseminarium står strategier, styrmedel och praxis.

Seminariet arrangeras av Stockholms läns museum, Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm.

Anmälan

Mejla din anmälan till Stina Hagelqvist, Stockholms läns museum, senast den 20 september.
E-post: stina.hagelqvist@sll.se

Föredragen sänds via Zoom. Du får en länk till seminariet några dagar innan. För att delta: klicka på länken, ange ditt namn och gärna vilken organisation du kommer ifrån. Frågor till föredragshållarna ställs via chatten.

Välkommen med din anmälan!

9.00 – Välkommen

9.10 – Kulturarv i ett förändrat klimat
Anna Donarelli, byggnadsantikvarie och utredare, klimatanpassning, Riksantikvarieämbetet

9.30 – Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
Mattias Legnér, forskare vid Institutionen för kulturvård, kulturvård Uppsala universitet och Paula Femenias, forskare vid Arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola

10.00 – Paus

10.20 – Bygglovsprövning av fönsterbyte och montering av solpaneler på värdefulla byggnader
Lena Boox, kommunantikvarie, Gävle kommun

10.50 – Vad säger MÖD och lagstiftningen om kulturvärden?
Emma Rosenblom, utredare, Boverket.

11.20 – Renoveringsraseriet som opinionsbildare. Renoveringsraseriets arbete med att rädda kulturarvet.
Gustav Bergström, generalsekreterare, Renoveringsraseriet

11.50 – Avslutning

VAR:
Zoom
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2021

Kontakt