15 sep 2021 klocka 09.00 - 10.00

Filmseminarium om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Silhuetter av människor.

Välkommen till ett seminarium där du får ta del av tankar om hur Länsstyrelsens utbildningsfilmer kan användas i din verksamhet för att motivera och inspirera till hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga.

De fyra utbildningsfilmerna, om vardera 5–10 minuter, har tagits fram inom Länsstyrelsens preventionspaket. Filmerna riktar sig till kommunala samordnare och strateger att använda i dialog med verksamheter och beslutsfattare.

Filmerna summerar fakta och erfarenheter från både praktiker, politiker och forskare för att förmedla följande budskap:

  • Vi behöver göra mer tidigare – om vinsterna med ett främjande och tidigt förebyggande arbete, för såväl individer och grupper som för samhället i stort.
  • Vi behöver göra mer tillsammans – om vikten av tvärsektoriell samordning och gemensamma risk- och skyddsfaktorer för flera problem.
  • Vi behöver nå fram – om jämlikhetsaspekter och delaktighet i det främjande och förebyggande arbetet.
  • Vi behöver rätt förutsättningar – en film för kommunala beslutsfattare om vikten av att skapa goda förutsättningar för verksamheterna att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Filmerna hittar du här.

Välkommen!

VAR:
Skype, länk skickas ut i god tid före mötet
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt