Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27 okt 2021 klocka 09.00 - 16.00

Vägen framåt efter pandemin

Människor

En digital konferens om coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

Konferensen tillmötesgår ett utbrett behov av att dela kunskaper och erfarenheter om utvecklingen kring samhällets grundläggande värden under och efter coronakrisen. Det blir samtidigt ett viktigt steg för en fördjupad dialog mellan civilsamhället, kommuner, länsstyrelser och andra intresserade aktörer om vägen framåt.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.

Arrangörer

Konferensens mål och innehåll har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare från svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Preliminärt program

09:00 Konferensen startar

09:30 Olika anföranden, perspektiv och samtal kring lägesbilden

12:15 Lunchpaus

13:00 Olika anföranden, perspektiv och samtal kring insatser

15:30 Vägen framåt

16:00 Avslutning

Talare

Vi arbetar med att färdigställa medverkande, följande är klara:

  • Morten Kjaerum, direktör, Raoul Wallenberginstitutet
  • Elena Namli, professor i teologi, Uppsala universitet
  • Caroline Källner, överintendent (t.f.), Forum för levande historia
  • Charlotta Göller, folkrättsrådgivare, Fonden för mänskliga rättigheter
  • Niklas Nordgren, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen
  • Kitimbwa Sabuni, projektledare, Vidga normen
  • Lena Edring, utredare, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor

Anmälan

Anmälan sker i kalendariet på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats

VAR:
Digitalt. Konferensen texttolkas. Länk skickas ut till anmälda cirka en vecka innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 okt 2021

Kontakt

Tobias Rahm

Nationell samordnare mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen Jönköpings län

Telefon 010-223 64 80