Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 nov 2021 klocka 13.00 - 15.00

Forskning kring ekar och lövskog – skötsel, naturvård, mångfald – tillfälle 1

Ekhage med Alpacka

Välkommen till det första av tre webbinarier om ekar. Naturförvaltning Stockholms län bjuder in till kunskap och diskussion om skötsel, forskning och kopplingen mellan naturvård/forskning.

Aktuella forskare berättar om sin forskning och om vilka direkta resultat de fått fram och vad vi i naturvården kan anamma i vårt arbete. Webbinarierna är riktade till alla som är intresserade av eller arbetar med träd och naturvård, såsom medarbetare på länsstyrelsen, på kommunerna, arborister och större markägare.

Välkommen, önskar ÅGP-samordnaren för skyddsvärda träd vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Program den 11 november (tillfälle 1)

Frank Götmark, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Frank kommer berätta om Ekprojektet – forskningen kring ekar och sammanfattar forskningsresultaten.

Karin Sandberg, nationell koordinator för skyddsvärda träd vid Länsstyrelsen Västmanland. Karin berättar om länsstyrelsernas aktuella arbete med skyddsvärda träd.

Platserna är fullbokade.

Se även

18 november kl. 9–11 (tillfälle 2)

Per Milberg, adjungerad professor vid Linköpings universitet.

"Hur ekar dör" – med utgångspunkt i tre studier av stora ekar, resonerar Per kring ett antal frågor av betydelse för bevarande av ekmiljöer. Hur ofta dör ekar? Varför dör ekar? Kan man förhindra döden? Och vad bör vi göra när eken dött?

Platserna är fullbokade.

25 november kl. 13–15 (tillfälle 3)

Magnus Löf, professor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU Alnarp.

Magnus presenterar sin forskning kring ekar och lövskog – skötsel, naturvård, mångfald.

Platserna är fullbokade.

VAR:
Skype. Anmälda deltagare får en länk till mötet någon dag i förväg.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt