15 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Förslag till vägledning för brukningsvärd jordbruksmark

Grässtrån och en kartbild som illustration av planering av jordbruksmark

Länsstyrelsen och Region Stockholm bjuder in till ett möte för att presentera ett förslag till vägledning för hantering av brukningsvärd jordbruksmark i planprocessen.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden

Vägledningen ska bidra till en samsyn och fungera som ett stöd i de bedömningar som görs i enlighet med Miljöbalken 3:4 om brukningsvärd jordbruksmark och i avvägningar mellan olika intressen i den fysiska planeringen.

Vi bjuder därför in till ett möte där vi presenterar förslaget till vägledning och där deltagarna får möjlighet att lämna synpunkter innan förslaget går ut på remiss 1 oktober.

Mötet arrangeras tillsammans med Region Stockholm och vänder sig endast till särskilt inbjudna representanter för kommuner i Stockholms län.

VAR:
Skype. Anmälda deltagare får en länk till mötet någon dag innan det äger rum.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 sep 2021

Kontakt