31 aug 2021 klocka 18.00 - 19.30

Informationsmöte om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården

Vy från Söderön. Foto: Länsstyrelsen.

Arbetet pågår med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Den 31 augusti bjuder projektgruppen för nationalparksbildningen in dig som vill veta mer till ett första, digitalt informationsmöte. Vi berättar om arbetet så här långt, om utredningsområdet och om hur processen går till. Alla är välkomna.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Att bilda en nationalpark tar flera år. Det är regeringen och riksdagen som beslutar att nationalparken bildas. 

Det föreslagna nationalparksområdet är sedan 2008 utpekat i den nationella nationalparksplanen och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om de nämnda naturreservaten.

Välkommen på ett digitalt informationsmöte den 31 augusti, kl 18-19.30.

> Program läggs ut här i mitten av augusti

Föranmälan krävs

Informationsmötet är öppet för alla. Det kostar ingenting att delta. Föranmälan krävs då möteslänk för att ansluta skickas ut till mötesdeltagarna via e-post före mötet.

VAR:
Mötet hålls digitalt.
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt