16 sep 2021 klocka 13.00 - 16.00

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2021

Människor som går och cyklar på en bro i Stockholm city. Stadshuset syns i bakgrunden.

Foto: Christina Fagergren

Hur kan vi ställa om transporterna och samtidigt förbättra folkhälsan? Hur kan vi arbeta med upphandling för att bidra till att vi når klimatmålen?

Välkommen till en digital konferens om länets arbete för ett mer transporteffektivt samhälle.

På programmet står trafikens påverkan på hälsan, på kort och lång sikt. En av våra frågeställningar är hur vi kan arbeta med upphandling för att bidra till att vi når våra klimatmål. Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet, är moderator.

Vi ser fram emot en inspirerande dag med många talare. Anna Kramers, forskare på KTH, Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning och Maria Albin, professor på Karolinska Institutet, kommer att diskutera vad ett transporteffektivt samhälle innebär ur flera perspektiv och hur vi kan nå dit. Vi kommer även att prata om folkhälsa i samband med transporter och effekter av pandemin.

Vi diskuterar också upphandlingar och deras betydelse för att nå våra klimatmål. Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten, deltar tillsammans med Eva Sunnerstedt och Per Erik Österlund från Stockholms stad samt Gunilla Isgren från Botkyrka kommun. Tillsammans ger de exempel på upphandlingar av klimatsmarta tjänster och om vilka miljökrav som kan ställas i en upphandling. Rabail Junaid, Länsstyrelsen i Stockholm, berättar om Klimatklivet och andra stöd inom området.

Konferensen avslutas med ett samtal där vi resonerar hur länet tillsammans växlar upp arbetet för att nå våra transportrelaterade klimatmål. Deltar gör bland andra Anna Hadenius, miljödirektör på Stockholm stad, Hanna Wiik, hållbarhetsdirektör på Region Stockholm, Åsa Ryding, samhällsbyggnadsdirektör (tillträdande länsöverdirektör) på Länsstyrelsen och Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.

När och var?

Torsdagen den 16 september, klockan 13.00–16.00. Digital sändning med möjlighet att ställa frågor till våra talare. Länk till sändningen med instruktioner kommer att skickas ut när vi stängt anmälan.

Anmälan

Du anmäler dig på den här sidan. Sista dag för anmälan är 9 september.

Målgrupp

Tjänstepersoner, beslutsfattare och experter i Stockholm län som arbetar med upphandling och inköp, samhällsbyggnad, planering, miljö, folkhälsa, klimat, hållbarhet, trafikplanerare och motsvarande.

Arrangör

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Storsthlm, Centrum för arbets- och miljömedicin och Regionledningskontoret Region Stockholm samt Stockholms stad.

13.00 - Välkomna!

Miljödirektör Johanna Lindgren, Länsstyrelsen i Stockholm, hälsar välkomna till årets Regionala miljö- och samhällsbyggnadskonferens 2021. Moderator Ola Alterå inleder.

13:15 - Transporteffektivt samhälle – för klimatet och hälsan!

Samtal mellan Anna Kramers, forskare på KTH, Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning samt Maria Albin, professor vid Karolinska Institutet om vad ett transporteffektivt samhälle innebär ur flera perspektiv och hur vi kan nå dit. Vi kommer även att prata om effekter av pandemin.

14:05 - Paus

14:20 - Klimatsmarta kommunala upphandlingar – om möjligheter och utmaningar

Samtal mellan Eva Sunnerstedt, enhetschef och Per Erik Österlund, miljöspecialist, båda från Stockholm stad, Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten samt Gunilla Isgren, miljöutredare på Botkyrka kommun om hur upphandlingar kan bidra till transporteffektivitet och att vi når våra klimatmål. Vi pratar också om att lyckas med intern samverkan kring upphandlingsfrågor och vi ger några konkreta exempel, bland annat samordnade godstransporter. 

15:10 - Klimatklivet och andra investeringsmöjligheter

Rabail Junaid, Länsstyrelsen Stockholm, berättar om finansieringsmöjligheter kring transporter genom Klimatklivet och andra stödformer. 

15:20 - Paus

15:25 - Samverkan för klimatet – vägen till grön omställning

Samtal mellan Anna Hadenius, miljödirektör på Stockholm stad, Hanna Wiik, hållbarhetsdirektör på Region Stockholm, Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen och Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket. Vi pratar om hur länet tillsammans växlar upp arbetet för att nå våra transportrelaterade klimatmål. 

16:00 - Avslutning

Anmäl dig

VAR:
Digitalt. Länk till sändningen kommer att skickas ut när vi stängt anmälan den 9 september. Program för konferensen finns i Länsstyrelsens kalender
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2021

Kontakt