10 maj 2021 klocka 13.00 - 14.45

Naturförvaltning Stockholms län: Mer om vilda bin och deras behov

Närbild på ett bi som sitter på en gul blomma.

Foto: Magnus Stenmark

Känner du ett behov av mer kunskap om vildbin för att bättre kunna planera bra åtgärder för att gynna dem? Kommunekologer, naturförvaltare och andra med goda grundläggande kunskaper om pollinatörer välkomnas till ett webbinarium där vi fördjupar kunskaperna om våra vildbin.

Vi får lära känna några arter, både vanliga och mer sällsynta, att hålla lite extra utkik efter. Hur kan man känna igen dem? Hur lever de? Hur kan man gynna många arter samtidigt och hur bra är egentligen de vanligaste naturvårdsåtgärderna för pollinatörer?

Det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussion.

Föreläsare

Magnus Stenmark, naturvårdsbiolog och expert på vildbin.

Bakgrund

Arbetet med att förbättra villkoren för våra vilda pollinatörer pågår nu på bred front – och det behövs! Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att bland annat samordna det regionala arbetet för att gynna vilda pollinatörer och det är inom ramen för det arbetet som vi nu bjuder in till fortbildning.

Välkommen!

VAR: Skype. Länk skickas ut efter anmälningstidens slut.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt