Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

DOKUMENTATION: Friluftsliv i planeringen

Två barn sitter på en bänk på en klippa och tittar ut över vattnet och utsikten.

Foto: Mostphotos/Stefan Zavarko

Luften är fri! Länsstyrelsen uppmärksammar friluftslivets år 2021 på många sätt. Nu bjuder Länsstyrelsens avdelningar för samhällsbyggnad och miljö gemensamt in till ett seminarium om friluftsliv i den fysiska planeringen.

Dokumentation

Här kan du ta del av presentationen Pdf, 12.6 MB.

Ur programmet

Under det här seminariet kommer vi ge exempel på hur friluftslivsfrågor kan belysas i kommunernas översiktsplanering. Fokus kommer att ligga på kvaliteter och förutsättningar som är viktiga för det tätortsnära friluftslivet och vi kommer att belysa kopplingar till både grön infrastruktur, ekosystemtjänster, kulturmiljö och folkhälsa.

Boverket och Naturvårdsverket är inbjudna att berätta om den vägledning för kommunal grönplanering de arbetar med och vi kommer att få höra om vad nästa steg blir när den regionala friluftsstrategin nu antas.

Sista timmen av seminariet kan du välja mellan två olika tematräffar: tematräff för nätverket för översiktsplanerare samt tematräff för alla som arbetar med grönplanering och friluftsliv. Du anger vilken tematräff du vill delta på i anmälan nedan.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till länets översiktsplanerare, kommunekologer, miljöplanerare, friluftslivsstrateger eller dig som på annat sätt arbetar med frågor kopplade till friluftsliv i samhällsplaneringen.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt