22 apr 2021 klocka 09.00 - 12.00

Spindelklubb med fokus på dopning, spel och faciliteringsstöd samt nationell ANDTS-strategi

Vapendetalj blå

Välkomna till en Spindelklubb med brett fokus!

Syfte med dagen

  • Ge vägledning till stärkt lokal samverkan mot dopning på gym
  • Presentera kunskapsstöd och vägledning i arbetet som rör spelberoende
  • Fortsatt kunskapsutveckling i facilitering
  • Ge kort information rörande Nationell ANDTS-strategi 2021–2025

Programmets innehåll

Gerd Nyhem, STAD, som arbetar med nationellt stöd i samverkan mellan polis, gym och kommun för minska dopning berättar om hur arbetet kan utformas och vilka erfarenheter man fått hittills.

Jessica Spångberg, FoHM, beskriver hur uppdraget att motverka problem kopplat till spel om pengar förväntas genomföras.

Under förmiddagen fortsätter kunskapsutvecklingen inom facilitering.

Målgrupp

Kommunala samordnare i preventionsfrågor gällande ANDTS.

Välkommen!

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt