29 apr 2021 klocka 08.30 - 11.30

Hur bedömer vi konsekvenserna av besvärligt väder?

Man går med paraply uppfällt över sig. Han har ryggen mot kameran. Det regnar och står mycket vatten på marken.

Foto: Flickr/Ulf Bodin

Under denna workshop utvecklar vi länets regionala bedömningsstöd för aktuellt väder.

När Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer nu ska samverka med SMHI genom det nya konsekvensbaserade vädervarningssystemet behöver vi vidareutveckla det stöd vi har för att bedöma konsekvenserna lokalt och regionalt av ett aktuellt väder.

Syftet är att framtidens vädervarningar ska bli mer träffsäkra och tydligare för både samhällsaktörer och allmänhet för att minska negativa effekter av besvärligt väder.

Länets regionala bedömningsstöd är en förlängning av de lokala bedömningsstöd som ni kan skapa för er egen organisation. Låt oss hjälpas åt att utveckla dessa under denna workshop.

Målgrupp

Samhällsaktörer i Stockholms län som ansvarar för verksamhet som berörs av besvärligt väder.

Välkommen!

VAR: Skype. Länk och detaljerat program skickas ut till anmälda två dagar före workshoppen.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt