28 apr 2021 klocka 09.30 - 12.00

Barn och vuxna som hålls kvar utomlands mot sin vilja

En tjej som man endast ser ansikte och del av överkroppen på. Tjejen tittar ner så man ser inte ögonen. Tröjans huva över huvudet.

Utbildade kursledare för webbkursheder.se välkomnas till en förmiddag som handlar om barn och vuxna som hålls kvar utomlands mot sin vilja.

Syfte

Öka kunskapen om hur myndigheter i Sverige kan samverka med Utrikesdepartementet och svenska utlandsmyndigheter för att bistå vuxna och barn som utsatts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet samt vilka internationella regelverk det finns att förhålla sig till.

Målgrupp

Personer som genomgått Länsstyrelsens utbildning för kursledare webbkursheder.se.

Föreläsare

Representanter från Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden.

Välkommen!

Webbkursheder.se

Webbkursheder.se lanserades under hösten 2019 och är en grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är framtagen för att användas i grupp och kompletteras därför med ett kursledarstöd. Webbkursheder.se riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola, men kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsendet.

Webbkursen har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Webbkursheder.selänk till annan webbplats

VAR: Skype. Länk skickas ut i förväg till anmälda.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt