21 apr 2021 klocka 08.30 - 15.30

Vatten från jord till bord

En hand som håller i ett glas under en vattenkran och låter glaset fyllas med vatten.

Foto: Mostphotos/Elena Elisseeva

Välkommen till ett regionalt seminarium om dricksvattenförsörjningen i Stockholms län med särskilt fokus på nödvatten.

Målgruppen för det här seminariet är du som arbetar med dricksvattenförsörjning både ur ett producent-, säkerhets- och miljöperspektiv. Seminariet vänder sig i första hand till dig som arbetar i Stockholms län.

Dagen är uppdelad i två pass, du kan välja att vara med på ett av dem eller båda.

Pass 1: kl. 8.30–12.00

Vem ansvarar för vad när jag ska få vatten i mitt glas?

Kommunerna har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen, dricksvattenproducenterna ansvarar för att dricksvattnet är säkert och länsstyrelserna har ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen. Enkelt, eller?

Vattenförsörjning som samhällsfunktion karaktäriseras av att den är storskalig och komplex. Flera typer av händelser kan påverka tillgången till friskt vatten, till exempel översvämningar, stora läckor, elavbrott och olyckor som förorenar vattentäkter. Samtidigt finns det olika tolkningar av lagar, regler och ansvar på området. Vi ska i detta pass titta närmre på hur vattenförsörjningen fungerar i Stockholms län.

Pass 2: kl. 13.00–15.30

Vad händer när nödvatten verkligen behövs?

Det är en sak att planera för olyckan och krisen, en annan när den blir verklighet. Då visar det sig om det vi tänkt fungerar i praktiken och vi sätts på prov när det vi missat i planeringen måste hanteras. Vi får i detta pass träffa kommuner som har använt sina nödvattenplaner i ett krisläge, bland annat Uppsala. Ta chansen att lära er mer utifrån deras erfarenheter.

VAR: Skype. Länk och detaljerat program skickas ut till anmälda två dagar före seminariet.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt