23 apr 2021 klocka 13.00 - 15.30

Release av uppdaterat metodstöd: "Barn och ungdomar utsatta för våld"

Välkommen till en eftermiddag där vi presenterar det uppdaterade metodstödet: "Barn och ungdomar utsatta för våld" (Signs of Safety).

Vi är glada att äntligen kunna bjuda in till en releasefest för att presentera det uppdaterade metodstödet. Det är ett resultat av många yrkesverksammas erfarenheter av och kunskaper om arbete med barn och unga i Stockholms län som är utsatta för våld.

Tillsammans fortsätter vi den gemensamma utvecklingen och läranderesan, för att ge barn och unga förutsättningar till en trygg uppväxt.

Under eftermiddagen får du också en internationell utblick om arbetet med Signs of Safety, en presentation av forskning kring våld i ungas nära relationer samt lärande exempel från länets kommuner.

Eftermiddagen genomförs i samarbete med Spånga Tensta sdf.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som är yrkesverksam inom socialtjänst i Stockholms län, och som arbetar med Signs of Safety. Yrkesverksamma från kommuner i andra län kan anmäla max 3 deltagare per kommun.

Program

  • Inledning – Maria Wendelstig, enhetschef Spånga Tensta och Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm
  • En internationell utblick – Andrew Turnell, en av grundarna av Signs of Safety
  • Presentation av metodstödet "Barn och ungdomar utsatta för våld – metodstöd för myndighetsutövning, Signs of Safety" Pernilla Söderberg, licensierad utbildare Signs of Safety, Anne Hiller, bitr. enhetschef Spånga Tensta, Ann Gardeström, licensierad Signs of Safety-konsult, Linn van Bruggen, licensierad utbildare och konsult i Signs of safety samt Eva Redemo, handledare och medskribent avsnittet samtal med barn.
  • Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer? (inspelat seminarium) – Carolina Överlien, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet och Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stres, Oslo.
  • Lärande exempel från olika kommuner med stöd av uppskattande intervjuer
  • Sammanfattning och avslutning med information om hur verksamheterna kan ta del av metodstödet.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Vi skickar ett mer detaljerat program med tider samt en digital möteslänk till anmälda senast 20 april.

VAR: Via Zoom

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt