24 mar 2021 klocka 13.00 - 15.30

Naturförvaltning Stockholms län: Samverkan om Naturkartan

Två personer som promenerar på en äng vintertid utan snö

Välkommen till ett möte i nätverket Naturförvaltning Stockholms län! Denna gång fokuserar vi på Naturkartan och hur vi tillsammans kan arbeta för att hjälpa besökarna till bra naturupplevelser, samtidigt som vi uppnår mål kring förvaltning av och kommunikation om våra besöksmål.

Vi lyfter bland annat frågor som:

  • Naturkartan idag – en lägesrapport
  • Hur kan samverkan mellan olika aktörer förbättras? Vem bör vara huvudman för information om reservaten i Naturkartan, ska det alltid vara respektive förvaltare?
  • Hur kan vi samverka kring längre leder som berör flera kommuner?
  • Hur kan Naturkartan bidra till att hantera ett ökat besökstryck?
  • Hur ska vi, rent praktiskt, publicera för bästa resultat?
  • Kan Naturkartan ta fram och erbjuda funktioner som kan underlätta och/eller effektivisera arbetet med naturförvaltning?
  • Önskemål och behov inför framtiden.

Ange gärna i anmälan om det är något särskilt du önskar att vi tar upp under mötet.

Välkommen!

VAR: Mötet sker digitalt. Länk samt detaljerat program skickas till anmälda deltagare efter anmälningstiden gått ut.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt