24 mar 2021 klocka 09.00 - 12.00

Klimatanpassning genom naturbaserade lösningar

Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner till en digital förmiddag om klimatanpassning och grön infrastruktur med särskilt fokus på naturbaserade lösningar den 24 mars kl. 9–12.

Ett klimat i förändring utgör en stor utmaning för samhällsutvecklingen för ett robust län. En viktig utgångspunkt i klimatanpassningsarbetet är att bevara och utveckla de gröna och blåa strukturerna i våra samhällen. Men hur kan man gå tillväga och vilka stöd och vägledningar kan en kommun använda sig av?

Under denna förmiddag kommer vi fokusera på hur man kan använda naturen för att öka samhällets robusthet. Vi kommer bland annat lyssna till Naturvårdsverket som presenterar sin nya vägledning "Naturbaserade lösningar för klimatanpassning" samt slutsatser från kunskapssammanställningen "Klimatförändringar och biologisk mångfald". SMHI kommer dela med sig av forskning om grön infrastruktur och klimatanpassning och Boverket kommer informera om det nya stödet för gröna och trygga samhällen.

Om ni har ett intressant exempel för hur naturbaserade lösningar har använts i klimatanpassningssyfte får ni gärna presentera det under förmiddagen. Kontakta oss så lägger vi in det i programmet.

Målgrupp för denna förmiddag är personer i kommunen som arbetar med klimatanpassning och fysisk planering eller som kommunekolog etc. Sprid gärna denna inbjudan till vidare till en intresserad kollega.

Ett mer detaljerat program läggs ut när det närmar sig.

Varmt välkommen!

VAR: Online. Anmälda deltagare får en länk till mötet någon dag i förväg.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt