15 feb 2021 klocka 14.00 - 15.00

Information om bidrag för tidiga insatser för asylsökande - inriktning friluftsliv

TIA Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm vill uppmärksamma friluftslivets år 2021 och bjuder in till en träff med information om statsbidraget Tidiga insatser för asylsökande!

Under denna träff riktar vi oss särskilt till er föreningar som har verksamheter riktade mot friluftslivet.

Under eftermiddagen ges information om möjligheten att genomföra projekt riktade till asylsökande genom att ta del av statsbidrag från länsstyrelsen. Ni ges också möjlighet att träffa och ställa frågor till föreningar som redan idag bedriver verksamhet för asylsökande.

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att göra naturen tillgänglig för våra länsmedborgare. För vissa målgrupper kan en kort skogspromenad med fika vara ett stort steg. Det viktigaste är att mötet med naturen är positivt, lättsamt och glädjefullt.

Vi vill därför uppmuntra föreningar att söka statsbidrag för att tillsammans med asylsökande upptäcka naturen och friluftslivet. Vi ser gärna ansökningar som innebär ett samarbete mellan flera föreningar.

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt