02 feb 2021 klocka 09.00 - 12.00

Kurs om ekologisk växtnäring

Välkommen till en digital kurs i två delar där några av Sveriges duktigaste rådgivare föreläser om sina försök och erfarenheter av ekologisk växtnäring.

Kursen är uppdelad på två kurstillfällen, tisdag 2 februari och torsdag 4 februari 2021 klockan 9.00–12.00. Kursen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Hushållningssällskapet och riktar sig främst till lantbrukare i Stockholms län. Andra kan få vara med i mån av plats.

Medverkande från Hushållningssällskapet är Henrik Nätterlund, Christina Hultman, Per Ståhl och Anna Linnell.

Del 1 tisdag den 2 februari, klockan 9.00–12.00

 • Grödval
 • Gödslingsekonomi
 • Gödslingsstrategi i kvalitetsgrödor
 • Förfruktsvärde
 • Rötrest- och stallgödselvärde
 • Tillgänglighet flytande gödselmedel

Del 2 torsdag den 4 februari, klockan 9.00–12.00

 • Hacka halva ytan
 • Pellets – tillförsel och tillgänglighet
 • Skötsel av gröngödsling och svartträda
 • Mobil gröngödsling
 • Rötrest och stallgödsel – spridningsteknik och effekter

Kontakt

Hör av dig till Christina Hultman, e-post christina.hultman@hushallningssallskapet.se, telefon 018-56 04 23, om du har några frågor.

Logotyp för Hushållningssällskapet

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden

VAR: Digital länk mejlas ut dagen före kursstart

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 jan 2021

Kontakt