28 jan 2021 klocka 13.00 - 15.00

Dialogträff om skogsstrategins område Värdeskapande besök

I arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län har Värdeskapande besök identifierats som ett av fyra strategiska områden.

Det strategiska området Värdeskapande besök i skogen handlar om hur vi kan få fler att besöka skogen, hur friluftsliv, rekreation och naturturism kan ske på ett hållbart sätt och hur besök i skogen kan leda till mer kunskap om skog och skogsbruk samt bidra till jobb och landsbygdsutveckling.

Välkommen till en dialogträff där du som är som är aktör med intresse eller koppling till temat på regional nivå får möjlighet att bidra med inspel i arbetet med strategin.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms länlänk till annan webbplats

Dialogträff om skogsstrategins område Skogen i Samhällsplaneringen

Dialogträff om skogsstrategins område Stockholm som marknad

Få information om kommande aktiviteter genom att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev Skogsstategilänk till annan webbplats

VAR: Träffen sker digitalt. Mer information och webblänk för att ansluta skickas ut till alla anmälda någon vecka före träffen.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt