04 feb 2021 klocka 09.00 - 11.30

Dialogträff om skogsstrategins område Stockholm som marknad

I arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län har Stockholm som marknad identifierats som ett av fyra strategiska områden.

Under detta område har vi samlat utmaningar med koppling till länets stora och växande marknad med köpstarka och medvetna konsumenter, institutioner och företag som bygger, handlar och investerar. Detta skapar möjligheter för utveckling av hållbara produkter, material och tjänster med ursprung i skogen som kan bidra till jobb och tillväxt i skogens hela värdekedja.

Välkommen till en dialogträff där du som är som är aktör med intresse eller koppling till temat på regional nivå får möjlighet att bidra med inspel i arbetet med strategin.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms länlänk till annan webbplats

Dialogträff om skogsstrategins område Skogen i Samhällsplaneringen

Dialogträff om skogsstrategins område Värdeskapande besök

Få information om kommande aktiviteter genom att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev Skogsstategilänk till annan webbplats

VAR: Träffen sker digitalt under ledning av WSP. Mer information och webblänk för att ansluta skickas ut till alla anmälda någon vecka före träffen.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt