11 feb 2021 klocka 13.00 - 15.30

Dialogträff om skogsstrategins område Skogen i Samhällsplaneringen

I arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län har Skogen i samhällsplaneringen identifierats som ett av fyra strategiska områden.

Området fokuserar på utmaningarna i ett län där befolkningen och exploateringen ökar och stora krav ställs på att värna om skogens värden och skogen som resurs för en hållbar skogsnäring, rekreation och friluftsliv, biologisk mångfald, samhällets klimatomställning och mycket annat, när olika intressen ställs mot varandra.

Välkommen till en dialogträff där du som är som är aktör med intresse eller koppling till temat på regional nivå får möjlighet att bidra med inspel i arbetet med strategin.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms länlänk till annan webbplats

Dialogträff om skogsstrategins område Stockholm som marknad

Dialogträff om skogsstrategins område Värdeskapande besök

Få information om kommande aktiviteter genom att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev Skogsstategilänk till annan webbplats

VAR: Träffen sker digitalt under ledning av WSP. Mer information och webblänk för att ansluta skickas ut till alla anmälda någon vecka före träffen.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt