23 sep 2021 klocka 09.00 - 15.00

Tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-planering

Gatubrunn för vatten.

Foto: Mostphotos.

Seminariet syftar till att förtydliga vikten av långsiktig planering, samsyn mellan kommunens avdelningar och korrekta bedömningar/motiveringar av så kallade 6§ områden.

Under dagen kommer presentationer att hållas kopplat till temat. Fokus kommer att ligga på gruppdiskussioner.

Målgrupp: Temadagen riktar sig till såväl kommunala VA-avdelningar som planavdelningar och miljökontor.

Program

8:45-9:00 Digital incheckning

9:00-9:10 Introduktion till dagen

9:10-9:30 Presentation 1: Hållbar VA-planering; syfte, hur bör den tas fram och hur ska den användas?

9:30-9:50 Presentation 2: VA i den kommunala planeringen

9:50-10:00 Paus

10:00-10:20 Frågestund 1

10:20-10:40 Presentation 3: Lagen om allmänna vattentjänster

10:40-11:00 Presentation 4: Klimatfrågor i VA-planeringen

11:00-11:20 Frågestund 2

11:20-11:30 Information om eftermiddagens gruppdiskussioner

11:30-12:30 Lunch

12:30 Kort samling för alla inför gruppdiskussionerna

12:35-13:45 Gruppdiskussioner

13:45-14:00 Paus

14:00-14:50 Sammanfattning av gruppdiskussionerna

14:50- 15:00 Avslut

 

Anmäl dig

VAR:
Seminariet hålls digitalt. Länk till möte skickas ut före mötet till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 sep 2021

Kontakt