23 feb 2021 klocka 13.00 - 15.30

Hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete i Stockholms län

Bilden visar tre flerbostadshus omgivna av höga barrträd. Framför husen finns en gångväg där två personer går och en cyklar.

Foto Henrik Weston.

Välkommen till ett Skype-seminarium där vi diskuterar hemlöshet och vräkningsförebyggande frågor i Stockholms län. Seminariet vänder sig i första hand till dig som på något sätt arbetar med hemlöshet, vräkningsförebyggande arbete eller med bostadsförsörjningsfrågor i en kommun eller organisation, men seminariet vänder sig även till personer som arbetar med frågorna på kommunala eller privata bostadsbolag.

Under eftermiddagen kommer du att få ta del av exempel på hur en kommun i Stockholms län arbetar med vräkningsförebyggande frågor. Du kommer också att få höra regeringens före detta hemlöshetssamordnares perspektiv på hemlöshet och dess konsekvenser. Därutöver kommer du att få ta del av hur Kronofogden arbetar för att motverka hemlöshet och hur Stadsmissionen finns där för barn i utsatthet.

Välkommen!

Bakgrund: Länsstyrelserna har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att förebygga vräkningar av barnfamiljer.

  • Perspektiv på hemlöshet Michael Anefur, riksdagsledamot, före detta nationell hemlöshetssamordnare
  • Vräkningsprocessen och hur den lokala samverkan kan förebygga vräkningar Anders Lindberg och Gunilla Svalborg Magnusson, Kronofogdemyndigheten
  • Barn och barnfamiljer i utsatthet Wafa Issa verksamhetsområdeschef, Barn och Unga Stockholms stadsmission
  • Stora förändringar (resultat) – med små insatser Joakim Nyström, bosocial utredare, Sollentunahem samt en medarbetare från kommunen

Seminariet avslutas med en frågestund med de medverkande, ledd av Länsstyrelsen. Skicka gärna in eventuella frågor i förväg till henrik.weston@lansstyrelsen.se senast den 19 februari.

VAR: Skype, En Skype-inbjudan och en informationsfilm skickas ut till alla anmälda kring den 10 februari.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt