28 jan 2021 klocka 09.00 - 11.45

Livsmedelsupphandling i praktiken – hur gör andra och kan vi lära av varandra?

Äpplen som hänger på ett träd.

Foto: Christina Fagergren

Nu är det dags för en ny digital träff om livsmedelsupphandling, som Länsstyrelsen Stockholm och MATtanken bjuder in till. Denna gång blir det fokus på att lära av andra om hur vi kan upphandla svenska och/eller lokala produkter i praktiken.

Vi får höra upphandlare och kostchefer berätta om såväl lyckade som mindre lyckade försök – och vi får med oss handfasta tips och trix på vägen. Mötet modereras av Eva Sundberg från MATtanken.

Målgrupp för träffen är personer som är involverade i arbetet med upphandling av livsmedel och måltidstjänster i kommuner och region.

Möteslänk skickas ut inför mötet till den som har anmält sig.

Välkommen med din anmälan! Anmälan sker hos MATtanken. Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Om temadagarna

Träffen genomförs som en del av Stockholms läns livsmedelsstrategi, där ett av målen är att andelen svenska livsmedel i offentliga kök ska öka. MATtanken Länk till annan webbplats. är ett nationellt projekt som verkar för hållbara offentliga måltider. I september anordnades en första träff, du kan läsa mer om den här Länk till annan webbplats..

Under 2021 anordnar Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med MATtanken en serie temadagar om livsmedelsupphandling, för dig som är involverad i arbetet med upphandling av livsmedel och måltidstjänster i länets kommuner och region. Temadagarna erbjuder fördjupning i viktiga frågor med koppling till svensk mat i de offentliga köken och ger möjlighet att få veta mer om svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

8.45 Incheckning och tekniktest

9.00 Välkomna och introduktion till dagen
Eva Sundberg, MATtanken och Anna Hedberg, Länsstyrelsen Stockholm hälsar välkomna

9.05 Kreativ upphandling – tips och trix på hur andra gör
Södertälje kommun, Anna Svartsjö
Norrtälje kommun , Anna Pedersen
Vallentuna kommun, Charlotte Muntzing
Region Värmland , Jessica Clarenbach

10.15 Fikapaus

10.30 Diskussion i grupper

  • Finns krav eller önskemål i din organisation om att lokala/svenska livsmedel ska köpas in? Vad säger beslutsfattare respektive matgäster?
  • Vad är den största utmaningen med att få in lokala/svenska livsmedel i avtalen?

11.30 Utvärdering och inspel till kommande träffar

11.45 Avslut

VAR:
Digitalt möte
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2021

Kontakt