04 dec 2020 klocka 09.00 - 11.00

Dialog om ett planeringsunderlag för jordbruksmark

Grässtrån och en kartbild som illustration av planering av jordbruksmark

Länsstyrelsen och Region Stockholm har påbörjat arbetet med att ta fram ett vägledande planeringsunderlag för hantering av brukningsvärd jordbruksmark i planprocessen. Vi vill att planeringsunderlaget ska bidra till en samsyn och fungera som ett stöd i de bedömningar som görs i enlighet med Miljöbalken 3:4 och i avvägningar mellan olika intressen i den fysiska planeringen.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden

Vi tänker oss att underlaget bland annat ska innehålla en beskrivning av lantbrukets roll och förutsättningar i länet, konkretisering och förtydligande av förhållningssätten i RUFS 2050 och plankartan och problematisering kring de olika förutsättningar som råder i vårt län.

För att det här ska bli bra behöver vi er hjälp på kommunerna och bjuder in till en dialog om era förväntningar på ett vägledande underlag för jordbruksmark.

Välkommen!

Mötet arrangeras i samarbete med Region Stockholm.

VAR: Microsoft Teams. Anmälda deltagare får en länk till mötet någon dag innan det äger rum.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt