03 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

Partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet 

Bildcollage-bilväg på landsbygd, fisk i vatten, rotfrukter till försäljning och en datorskärm med kor på.

Bildcollage. Foto: Mostfoto och Länsstyrelsen.

Välkommen till partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet . En hel programperiod har snart passerat och det har varit händelserika år. Länsstyrelsen vill under mötet informera om vad som hänt under det senaste året med koppling till programmen, samt vad vi vet om framtiden.

Nästa landsbygdsprogram (den strategiska planen) kommer inte igång 2021 utan först 2023. Både 2021 och 2022 kommer vara så kallade övergångsår, med vissa åtgärder i det nuvarande programmet förlängda och öppna för ansökan.

Havs- och fiskeriprogrammet är mer i fas med planeringen och en ny programperiod väntas starta under 2021. En stor kommande förändring är att Länsstyrelsen Stockholm kommer handlägga ansökningar för sju län inom havs- och fiskeriprogrammet.

Hör gärna av er före mötet om det är något särskilt ni vill ska belysas under mötet.

Fokus under förmiddagen kommer bland annat vara:

  • En sammanställning av vad som har hänt under året.
  • Vad händer 2021 och 2022, och vad vet vi om nästa program/strategiska plan?
  • Vilka är det viktigaste frågorna och lärdomarna som vi behöver ta med oss in i nästa programperiod?

MÖTET KOMMER HÅLLAS DIGITALT.

Välkommen!

VAR: Mötet hålls digitalt i plattformen Skype för företag, länk skickas senare.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt