07 dec 2020 klocka 09.00 - 11.30

Nytt forum för samverkan mellan naturförvaltare

Spång över våtmark med vass runtom.

Foto: Karin Tilander.

Välkommen till ett första möte i nätverket Naturförvaltning Stockholms län! Vi vill bjuda in dig som förvaltar natur- och friluftsområden, i första hand skyddade områden, till ett möte eftersom vi ser ett stort behov av samverkan. Vi tror att vi har många gemensamma frågor och mycket att lära av varandra.

Detta första möte kommer att hållas över Skype måndagen den 7 december kl. 9.00- 11.30. Vi kommer att lyfta ett antal aktuella frågor, både i helgrupp och i mindre workshops. På programmet står bland annat frågor som:

 • Läget med granbarkborrar i länet
 • Invasiva arter
 • Naturkartan
 • Besökstrycket i naturen i Coronatid
 • Friluftslivets år
 • Formerna för fortsatt samverkan

Program

9.00 Miljödirektör Göran Åström hälsar välkomna

9.10 Varför nytt nätverk? Björn Carlberg (chef vid enheten för naturskötsel)

9.20 Parallella seminarier om aktuella frågor

 • Granbarkborrar, Gunnar Isacsson (Skogsstyrelsen)
 • Invasiva arter, Marianne Haage (Länsstyrelsen)
 • Fler besökare i reservaten under Coronatid, Jonas Ekstrand (Stiftelsen Tyrestaskogen)
 • Friluftslivets år, Fredrik Olausson (Länsstyrelsen)
 • Naturkartan, Lena Malmström (Länsstyrelsen)

10.10 Bensträckare

10.25 Besökarstudier genom data från mobilnätverket, Patrick Cederlöf (Länsstyrelsen)

10.40 Gruppdiskussioner, vad vill vi använda ett regionalt nätverk till?

11.10 Gemensam diskussion kring nätverkets fortsättning och avslutning, Björn Carlberg (chef vid enheten för naturskötsel)

11.30 Avslutning

 

VAR: Mötet sker digitalt i Skype. Inbjudningslänk till mötet skickas ut direkt till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad för deltagande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt