10 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

DOKUMENTATION: Hållbar offentlig upphandling och tillgänglighet

Vapendetaljer orange

En förmiddag med presentationer och workshop för dig som arbetar med offentlig upphandling och för dig som har ett samordnande/strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning.

Dokumentation

Här kan du se en inspelning av webbinarietlänk till annan webbplats

Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet? Vilka krav ska eller bör ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv?

Ur programmet

  • Upphandlingsmyndigheten deltar och berättar om stödet till offentliga myndigheter, med särskilt fokus på tillgänglighet.
  • Myndigheten för delaktighet ger den större bilden av tillgänglighet och upphandling.
  • Funktionsrätt Sverige berättar om att göra ”Rätt från början” - tillgänglighet genom Universell utformning i upphandling.
  • Arbetsförmedlingen: Det finns många personer inblandade i en upphandling och alla är inte upphandlingsledare. Det finns även många olika situationer inom upphandling som kan uppstå. Lyssna på Arbetsförmedlingens historia om vilka misslyckande som lett till lärdomar samt hur vi hanterar denna viktiga utmaning, att upphandla tillgänglighet /tillgängligt. Kanske även just du vill dela med dig av dina lärdomar?

Samtliga presentationer live-textas och spelas in.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Funktionsrätt Sverige, Lunds universitet, Arbetsförmedlingen, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet

VAR: Zoom. Anmälda deltagare får en länk till webbsändningen dagarna innan den äger rum.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 dec 2020

Kontakt