15 dec 2020 klocka 13.00 - 15.15

Spindelklubbens årskrönika – från kunskap till praktik?

Välkommen till en interaktiv Spindelklubb där vi reflekterar kring hur lärande kan bli till kunskap som kommer till användning i praktiken.

Spindelklubben vänder sig till dig som är kommunal samordnare i preventionsfrågor gällande ANDT. Du behöver inte ha varit med på de tidigare spindelklubbarna för att anmäla dig till detta tillfälle.

Ur programmet

  • Introduktion av ”Kirkpatrick”, en modell kring lärande och överföring av kunskap
  • Återbesök av årets spindelklubbsteman inklusive reflektion i mindre grupper kring vilken nytta vi har haft av aktuellt tema, med utgångspunkt i Kirkpatrick-modellen.
    • Barnkonventionen nu lag – vad innebär det för dig som samordnare? (5 mars)
    • Stockholmsenkäten – tolkning, analys och användning av resultatet (15 maj)
    • ANDTS i coronans tid (7 oktober)

I arbetet som samordnare arrangerar du ofta olika former av utbildningsinsatser. Men hur mycket av den kunskap som delges vid dessa insatser omsätts i praktiskt genomförande och uppnådda resultat? Vad får lärande och kunskap att omsättas i verkstad? För dig, för dem du möter i ditt arbete och för din organisation?

Vi kommer under den här Spindelklubben att introducera en enkel modell som ni kan ha nytta av i ert arbete, samtidigt som vi själva reflekterar kring vårt eget lärande med koppling till årets spindelklubbsteman. Vad har den kunskap som förmedlats genererat för avtryck i ditt arbete? Vilka resultat har uppnåtts? Eller var det bara trevligt?

Vi förväntar oss att du som anmäler dig deltar under hela mötet.

Välkommen!

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt