10 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

Främja hälsa och förebygga ohälsa – på riktigt

Skylt på en stolpe. På skylten står det "Lekande barn". Illustrationer på skylten.

Välkommen till ett webbinarium om hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal och regional nivå i Stockholms län.

Hur ser förutsättningarna ut för att driva ett systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete i länets kommuner? Lönar det sig? Och på vilka sätt kan du som arbetar främjande och förebyggande i någon av Stockholms läns kommuner få stöd av eller samverka med regionala aktörer i länet?

Bakgrund

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att bedriva ett pilotarbete inom folkhälsoområdet åren 2019–2021. Uppdraget har som mål att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet i länets kommuner. Den 10 december välkomnas du till en digital träff där några av de lärdomar och kunskaper som tagits fram inom ramen för pilotarbetet presenteras.

Syfte

Sprida kunskap och inspirera länets kommuner till ett fortsatt långsiktigt, samordnat och systematiskt främjande och förebyggande arbete.

Målgrupp

I första hand kommunala chefer, strateger och samordnare för främjande och förebyggande arbete i Stockholms län. Även regionala aktörer, myndigheter och civilsamhälle välkomnas att delta.

09.00 Aktuellt inom Folkhälsopilot Stockholm. Länsstyrelsen Stockholm

09.15 Kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län. Karolinska Institutet

10.00 PAUS

10.10 Hälsoekonomisk utvärdering av främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun och Norrtälje kommun. Uppsala universitet, Botkyrka kommun och Norrtälje kommun

11.10 PAUS

11.20 Regional samverkan och stöd för ett lokalt systematiskt främjande och förebyggande arbete: vem gör vad för vilka? Region Stockholm och Länsstyrelsen

11.45 Utblick 2021 och kommande Samverkan på riktigt

12.00 Avslutning

VAR: Skype. Länk till den digitala träffen skickas ut via e-post några dagar innan mötet.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt