26 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Boostingdag om Signs of Safety

Illustration: En flicka blåser på blommor eller frön som hon håller i händerna. De faller ner på ett landskap där plantor har börjat gro.

Välkommen till en boostingdag om Signs of Safety för dig som är coach eller metodstödjare i din kommun eller stadsdel.

Boostingdagen – som sker digital via Zoom – kommer att innehålla informationspass, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper. Dagen leds av Linn van Bruggen och Pernilla Söderberg, som är licensierade Signs of Safety-utbildare.

Program

  • Länsstyrelsen informerar
  • Hur kan vi göra lokalpraktik av lärdomarna från Jönköpingsenkäten?
    Syftet med ord och bildberättelsen, syftet med kartläggningens sju kategorie och menigen med nätverksinvolvering.
  • Verktyg för hur vi stödjer implementering av Signs of Safety på arbetsplatsen
    Genomgång och träning på Signs of Safetys verktyg för inlärning.
  • Fördjupning – tema våld
    Uppskattad intervju om hur Signs of Safetys verktyg och förhållningssätt använts i våld i nära relation. Gemensamma lärdomar om hur kunskap om våld märks i arbetssättet.

Varmt välkommen!

VAR: Digitalt möte via Zoom

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt