23- 20 mar apr klocka 13.00 - 14.30

Studiecirkel: Samhällsutveckling, utsatta livsvillkor och brottsförebyggande arbete

Vapendetaljer orange

Länsstyrelsen i Stockholm och Malmö universitet i samarbete med Polismyndigheten bjuder in till en studiecirkel vid fyra tillfällen med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet”. Vi diskuterar också hur pandemin kan påverka arbetet.

Sverige har utvecklats och förändrats de senaste 50 åren. Vad har det inneburit för landet och för det vi numera kallar utsatta områden? Hur kan vi möta de problem som uppstått? Och hur påverkar pandemin det hela?

Syfte

Syftet med seminarierna är att med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet” diskutera hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan utvecklas ur ett brett perspektiv.

Målgrupp

Funktioner vid kommuner, polisen och länsstyrelser som arbetar med frågor om brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Bakgrundsmaterial

För deltagande rekommenderas att man förbereder sig inför seminariet.

Varje deltagare får boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet”länk till annan webbplats, som även går att ladda ned digitalt från Malmö Universitet redan nu.

Deltagarna får anvisningar om vilka kapitel som bör läsas inför seminarierna och vilka presentationer på MauPlay som de bör ta del av.

Datum för studiecirklarna

  • 26 januari kl. 13–14:30
  • 23 februari kl. 13–14:30
  • 23 mars kl. 13–14:30
  • 20 april kl. 13–14:30

Varje seminarium är digitalt och inleds med en kort föreläsning. Omfattning cirka 1–1½ timme per tillfälle.

Teman

1. Varför har Sverige fått områden där många lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter får dessa samhällsprocesser på små, medelstora och stora kommuner? På seminariet diskuterar vi samband mellan utsatta livsvillkor, brottslighet och otrygghet. Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden?

Tisdag 26/1 kl. 13 -14.30 Inledare: Manne Gerell, Malmö universitet

2. Effekter av covid-19. Covid-19 påverkar samhället på många olika sätt. Vilken betydelse kan det få för social marginalisering och för grupper som redan lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter kan pandemin få för brottsutveckling och otrygghet? Hur kan det lokala brotts- och socialt förebyggande arbetet utvecklas och anpassas till effekterna av pandemin?

Tisdag 23/2 kl. 13 - 14.30 Inledare: Per-Olof Hallin, Malmö universitet

3. Fastighetsföretagen spelar en undanskymd men central roll i de utsatta områdena. Vid sidan av polis, skola och socialtjänst har både kommunalt och privat ägda bostadsföretag haft en tydlig närvaro och påverkat vardagen för de boende. På seminariet diskuteras utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen och vilka konsekvenser dessa skeenden har för olika aktörers insatser i utsatta områden?

Tisdag 23/3 kl. 13 - 14.30. Inledare: Stig Westerdahl, Malmö Universitet

4. Vad innebär det att arbeta gränssättande och relationsskapande? I arbetet med utsatta områden har behovet av legitimitet och tillit mellan myndigheter och lokalsamhälle aktualiserats. Men dessa frågor berör alla kommuner. Hur kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas för att både utveckla tilliten till myndigheter men också inom lokalsamhället?

Tisdag 20/4 kl. 13 - 14.30 Inledare: Kim Nilvall, Polismyndigheten

Information inför respektive seminarium lämnas i god tid till deltagarna. Efter genomgången seminarieserie lämnas ett intyg kring deltagande.

För att det skall bli bra diskussioner begränsas antalet deltagare till 20. Om flera samordnar sig och sitter ” vid samma bord” i en gemensam lokal kan deltagarantalet bli större. Vid stort intresse kan fler seminarieserier startas.

Studieboken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet”länk till annan webbplats är producerad av Malmö Universitet inom ramen för ett pågående samarbetsprojekt med Polismyndigheten som finansieras genom MSB:s 2:4 anslag.

VAR: Zoom

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt