04 nov 2020 klocka 08.30 - 12.00

Basutbildning om prostitution och människohandel

Illustration av tre nakna personer som sitter eller ligger ihopkrupna på ett golv. Varje person har en streckkod på kroppen.

Välkomna till en särskild utbildningsdag om prostitution och människohandel. En utbildning för dig som vill förstå grunderna men även få möjlighet att med andra testa de verktyg som finns för att säkerställa en säker och effektiv ärendeprocess. Värdar för dagen är Länsstyrelsen i Stockholm i nära samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt svensk och internationell lagstiftning har Sverige ett omfattande ansvar att förebygga människohandel, lagföra förövare och erbjuda stöd och skydd för offer för människohandel. Människohandel kan ta sig många olika uttryck och det är avgörande att yrkesverksamma kan identifiera offer för människohandel för att kunna erbjuda dem det stöd och skydd de har rätt till. Kunskap om prostitution är viktigt inte minst för att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är nära sammankopplade.

Jämställdhetsmyndigheten, som har det nationella samordningsansvaret på området, har tagit fram en handbok för yrkesverksamma.

Manual vid misstanke om människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Syftet med manualen är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel. Du som deltagare på eftermiddagen kommer att fördjupa dig i manualen och få möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna i en workshop uppbyggd kring ett fiktivt fall.

Målgrupp

Utbildningen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är utförare, strateg eller chef inom socialtjänsten, Polisen, Migrationsverket, Region Stockholm eller Åklagarmyndigheten. Utbildningen riktar sig även till politiker i kommuner i Stockholms län eller Region Stockholm.

8.30–12.00 Basutbildning prostitution och människohandel inklusive pauser

  • Hur olika former av människohandel kan ta sig uttryck i Sverige och internationellt
  • Internationell och svensk lagstiftning på området
  • Prostitution – förekomst, uttryckssätt och bemötandefrågor

12.00 Lunch

13.00–16.00 Workshop INSTÄLLD!

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att ske digitalt. Du som anmäler dig och får en plats kommer att få instruktioner om hur du ska göra för att ansluta till utbildningen. Information samt detaljerat program skickas ut veckan innan utbildningsdagen.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

Eftermiddagens workshop är tyvärr inställd.

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Utbildningen utgör en del i Länsstyrelsens åtagande i handlingsplanen för strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026.

Handlingsplan och strategi finns på Operation kvinnofrids webbplatslänk till annan webbplats

7.5 Genomföra kunskapshöjande insatser om prostitution och människohandel för sexuella ändamål för yrkesverksamma genom kurser, konferenser och seminarier.

Kontakt

Petra Tammert Seidefors

Utvecklingsledare